Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. A  jul 2011190-00581-38Last ned
Instruksjoner   Rev. A  aug 2007190-00839-06Last ned
Instruksjoner   Rev. C  sep 2009190-00839-08Last ned
Konfigurer og lap   Rev. A  nov 2009190-00581-58Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. H  aug 2015190-00720-23Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.