Brukerveiledninger for

Brukermanual   Rev. B  mar 2007190-00697-38Last ned
Brukermanual   Rev. B  jan 2007190-00697-38Last ned
Hurtigveiledning   Rev. B  mar 2007190-00697-58Last ned
Installasjonsark   Rev. B  mar 2007190-00697-78Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.