Brukerveiledninger for

Brukermanual    Rev.  A  Apr 2007 190-00758-38 Last ned
brukerveiledning    Rev.  A  Jun 2009 190-01074-38 Last ned
hurtigveiledning    Rev.  A  Jun 2009 190-01074-58 Last ned
Installere settet for innebygging    Rev.  B  Oct 2007 190-00553-01 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  C  Mar 2012 190-01074-78 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.