Handböcker för

Anvandarhandbok    Rev.  B  mar 2011 190-01066-39 Hämta
Instruktioner    Rev.  C  sep 2009 190-00839-08 Hämta
snabbstartshandbok    Rev.  A  mar 2009 190-01066-59 Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation    Rev.  G  mar 2014 190-00720-23 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.