Brukerveiledninger for

brukerveiledning    Rev.  C  Apr 2011 190-01006-38 Last ned
hurtigveiledning    Rev.  A  Dec 2008 190-01006-58 Last ned
Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto    Rev.  E  Oct 2011 190-00720-18 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  B  Aug 2012 190-01006-78 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.