Brukerveiledninger for

brukerveiledning   Rev. C  apr 2011190-01006-38Last ned
hurtigveiledning   Rev. A  des 2008190-01006-58Last ned
Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto   Rev. E  okt 2011190-00720-18Last ned
Installeringsinstruksjoner   Rev. B  aug 2012190-01006-78Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.