Handböcker för

Anvandarhandbok    Rev.  C  apr 2011 190-01006-39 Hämta
Installationsinstruktioner    Rev.  B  aug 2012 190-01006-79 Hämta
Snabbreferenshandbok    Rev.  A  dec 2008 190-01006-59 Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation    Rev.  E  okt 2011 190-00720-18 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.