Brukerveiledninger for

Brukerveiledning    Rev.  A  May 2013 190-01610-38 Last ned
Brukerveiledning    Rev.  B  Aug 2011 190-01289-38 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  B  Jul 2011 190-01289-78 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  A  May 2013 190-01626-78 Last ned
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B    Rev.  A  Mar 2011 190-01289-58 Last ned
Installeringsinstruksjoner for kompakt drivenhet i klasse B    Rev.  A  Apr 2013 190-01289-88 Last ned
Mal til innbygging    Rev.  B  Mar 2009 190-00894-03 Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon    Rev.  A  Apr 2013 190-01610-90 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.