Handböcker för

Anvandarhandbok   Rev. B  nov 2009190-01026-39Hämta
Installationsinstruktioner   Rev. A  jan 2009190-01026-79Hämta
Installationsinstruktioner   Rev. A  jan 2009190-01026-79Hämta
snabbstartshandbok   Rev. A  feb 2009190-01026-59Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.