Handböcker för

givarkonfigurationsguide   Rev. A  okt 2008190-01016-59Hämta
Installationsinstruktioner   Rev. C  jul 2013190-01169-92Hämta
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter   Rev. D  mar 2012190-00891-79Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation   Rev. G  okt 2011190-00720-03Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation   Rev. B  dec 2014190-01610-90Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.