Handböcker för

Användarhandbok    Rev.  C  jan 2013 190-01120-39 Hämta
Installationsinstruktioner    Rev.  A  sep 2012 190-01495-79 Hämta
Mall för nedsänkt montering    Rev.  B  sep 2012 190-01120-08 Hämta
Remote Control Instructions (multilingual)    Rev.  B  sep 2011 190-00856-11 Hämta
Snabbreferenshandbok    Rev.  A  dec 2009 190-01120-59 Hämta
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter    Rev.  D  mar 2012 190-00891-79 Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation    Rev.  G  okt 2011 190-00720-03 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.