Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. B  mai 2011190-01330-38Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. B  mai 2011190-01330-58Last ned
Instruksjoner   Rev. A  nov 2011190-01330-95Last ned
Instruksjoner   Rev. A  apr 2011190-01330-91Last ned
Instruksjoner   Rev. A  jun 2011190-01330-93Last ned
Instruksjoner for robust RAM®-brakett   Rev. A  mai 2012190-01330-97Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. E  sep 2013190-00720-24Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.