Handböcker för

Användarhandbok   Rev. B  maj 2011190-01330-39Hämta
Instruktioner    Rev. A  jun 2011190-01330-93Hämta
Instruktioner    Rev. A  apr 2011190-01330-91Hämta
Instruktioner    Rev. A  nov 2011190-01330-95Hämta
Instruktioner för tåligt RAM®-fäste   Rev. A  maj 2012190-01330-97Hämta
Snabbstartshandbok   Rev. B  maj 2011190-01330-59Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation   Rev. E  sep 2013190-00720-24Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.