Brukerveiledninger for

Brukerveiledning    Rev.  D  Mar 2015 190-01556-38 Last ned
Hurtigveiledning    Rev.  A  Apr 2013 190-01556-58 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  C  Oct 2014 190-01556-78 Last ned
Mal til innbygging    Rev.  B  May 2013 190-01556-05 Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon    Rev.  D  Dec 2014 190-00720-32 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.