Handböcker för

Användarhandbok    Rev.  A  jul 2013 190-01628-39 Hämta
Användarhandbok (Astro 320, T 5)    Rev.  A  jul 2014 190-01772-39 Hämta
Snabbstartshandbok    Rev.  B  nov 2011 190-01340-59 Hämta
Snabbstartshandbok    Rev.  B  dec 2013 190-01628-59 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.