Manuals for

Kratka navodila za uporabo   Rev. B  maj 2014190-01694-62Download
Priročnik za uporabo   Rev. B  jul 2015190-01694-42Download
Pomembne informacije o varnosti in izdelku   Rev. H  avg 2015190-00720-23Download
 
 
View publications in all languages.
 

PDF Printing Suggestions:

To decrease the amount of paper used to print, Garmin recommends printing multiple pages per sheet when practical.

1. With the PDF of the manual open, click File > Print.

2. To save paper, select Multiple pages per sheet from the Page Scaling list.

3. Select the number of pages you would like to print per sheet.

4. Select OK.