Brukerveiledninger for

Brukerveiledning    Rev.  B  Jun 2013 190-01605-38 Last ned
EULA    Rev.  F  Sep 2013 006-H0061-07 Last ned
EULA    Rev.  A  Aug 2013 006-H0061-45 Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon    Rev.  A  Jun 2013 190-01605-70 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.