Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. B  jun 2013190-01605-38Last ned
EULA   Rev. A  aug 2013006-H0061-45Last ned
EULA   Rev. F  sep 2013006-H0061-07Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. A  jun 2013190-01605-70Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.