Handböcker för

Användarhandbok    Rev.  B  jun 2013 190-01605-39 Hämta
licensavtal för slutanvändare    Rev.  A  aug 2013 006-H0061-45 Hämta
licensavtal för slutanvändare    Rev.  F  aug 2013 006-H0061-07 Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation    Rev.  A  jun 2013 190-01605-70 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.