Handböcker för

Användarhandbok    Rev.  D  jul 2014 190-01706-39 Hämta
Installationsinstruktioner    Rev.  B  okt 2014 190-01706-90 Hämta
Snabbstartshandbok    Rev.  A  mar 2014 190-01706-59 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.