Manuals for

Korisnički priručnik   Rev. C  ruj 2014190-01727-46Download
Priručnik za brzo pokretanje   Rev. C  svi 2014190-01727-66Download
Važne informacije o proizvodu i sigurnosti   Rev. E  ruj 2015190-00720-43Download
 
 
View publications in all languages.
 

PDF Printing Suggestions:

To decrease the amount of paper used to print, Garmin recommends printing multiple pages per sheet when practical.

1. With the PDF of the manual open, click File > Print.

2. To save paper, select Multiple pages per sheet from the Page Scaling list.

3. Select the number of pages you would like to print per sheet.

4. Select OK.