Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. A  jun 2011190-01340-38Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. B  nov 2011190-01340-58Last ned
Instruksjoner for utskiftning av batteri   Rev. B  sep 2011190-01237-91Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.