Brukerveiledninger for

brukerveiledning   Rev. C  nov 2010190-01140-38Last ned
hurtigstartveiledning   Rev. B  des 2009190-01140-58Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. E  sep 2013190-00720-24Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.