Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. A  mai 2013190-01610-38Last ned
Mal til innbygging   Rev. B  mar 2009190-00894-03Last ned
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter   Rev. D  mar 2012190-00891-78Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. B  des 2014190-01610-90Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.