Brukerveiledninger for

Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto    Rev.  G  Oct 2011 190-00720-03 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  C  Sep 2013 190-00884-10 Last ned
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter    Rev.  D  Mar 2012 190-00891-78 Last ned
Veiledning for konfigurering av    Rev.  A  Oct 2008 190-00884-58 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.