Brukerveiledninger for

Brukerveiledning    Rev.  A  Nov 2007 190-00839-38 Last ned
hurtigstartveiledning    Rev.  A  Nov 2007 190-00839-58 Last ned
Instruksjoner    Rev.  B  Oct 2007 190-00839-07 Last ned
Instruksjoner    Rev.  A  Aug 2007 190-00839-06 Last ned
Instruksjoner    Rev.  C  Sep 2009 190-00839-08 Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon    Rev.  G  Mar 2014 190-00720-23 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.