Brukerveiledninger for

   Rev.  A  Feb 2010 190-01178-78 Last ned
Brukerveiledning    Rev.  A  May 2011 190-01098-38 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  A  May 2011 190-01098-78 Last ned
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter    Rev.  D  Mar 2012 190-00891-78 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.