Brukerveiledninger for

Brukerveiledning    Rev.  D  Mar 2012 190-01230-38 Last ned
Brukerveiledning    Rev.  D  Mar 2012 190-01230-38 Last ned
Brukerveiledning    Rev.  D  Mar 2012 190-01230-38 Last ned
hurtigveiledning    Rev.  A  Jun 2009 190-01074-58 Last ned
Installere settet for innebygging    Rev.  D  Oct 2007 190-00757-02 Last ned
Installeringsinstruksjoner    Rev.  C  Mar 2012 190-01074-78 Last ned
Mal til innbygging    Rev.  A  Oct 2007 190-00757-03 Last ned
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter    Rev.  D  Mar 2012 190-00891-78 Last ned
Vær og XM Satellite Radio- tillegg    Rev.  A  Apr 2012 190-01244-38 Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon    Rev.  D  Dec 2014 190-00720-32 Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.