Brukerveiledninger for

Brukerveiledning   Rev. A  jun 2011190-01351-38Last ned
Brukerveiledning   Rev. B  nov 2010190-01215-38Last ned
Brukerveiledning   Rev. A  jun 2011190-01351-38Last ned
Brukerveiledning   Rev. B  nov 2010190-01215-38Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. A  mai 2010190-01215-58Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. A  mai 2011190-01351-58Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. A  mai 2010190-01215-58Last ned
Hurtigstartveiledning   Rev. A  mai 2011190-01351-58Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. E  sep 2013190-00720-24Last ned
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon   Rev. E  sep 2013190-00720-24Last ned
 
 
Vis publikasjoner på alle språk.
 

PDF-utskriftsforslag:

For å redusere mengden papir som brukes til utskrift, anbefaler Garmin at du skriver ut flere sider per ark når dette er pratisk.

1. Mens PDF-filen med brukerveiledningen er åpen, klikker du på Fil > Skriv ut.

2. Hvis du vil spare papir, velger du Flere sider per ark fra listen Sideskalering.

3. Velg antall sider du vil skrive ut per ark.

4. Velg OK.