Handböcker för

Användarhandbok    Rev.  D  jan 2015 190-01557-39 Hämta
Installationsinstruktioner    Rev.  B  sep 2014 190-01557-79 Hämta
Mall för nedsänkt montering    Rev.  A  jan 2013 190-01557-03 Hämta
Snabbstartshandbok    Rev.  A  mar 2013 190-01557-59 Hämta
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter    Rev.  D  mar 2012 190-00891-79 Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation    Rev.  D  dec 2014 190-00720-32 Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.