Handböcker för

Användarhandbok   Rev. D  mar 2015190-01556-39Hämta
Installationsinstruktioner   Rev. C  okt 2014190-01556-79Hämta
Mall för nedsänkt montering   Rev. B  maj 2013190-01556-05Hämta
Snabbstartshandbok   Rev. A  apr 2013190-01556-59Hämta
Viktig säkerhets- och produktinformation   Rev. D  dec 2014190-00720-32Hämta
 
 
Visa publikationer på alla språk.
 

Utskriftsförslag för PDF:

För att minska mängden papper som används för utskrift rekommenderar Garmin att använda flera sidor per ark där det är praktiskt.

1. Med PDF-versionen av handboken öppen klickar du på Arkiv > Skriv ut.

2. För att spara papper väljer du Flera sidor per ark i listan för skala.

3. Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark.

4. Välj OK.